Kwaliteitsjaarverslag 2016 Zorggroep Groningen

10 okt 2017

Vanuit de politieke druk is er een nieuw kwaliteitskader opgesteld. In januari 2017 is door het Zorginstituut het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Verpleeghuizen zijn verplicht een jaarlijks Kwaliteitsverslag te maken. Zorggroep Groningen heeft al in 2016 een eerste stap gezet tot een ‘kwaliteitsjaarverslag’. Het doel van het Kwaliteitsverslag 2016 is zicht houden op alle kwaliteitsaspecten binnen Zorggroep Groningen. Van de inzichten willen we continu leren en vervolgens verbeteren. Het kwaliteitsverslag is daarnaast bedoeld voor de externe verantwoording.

In de infographic van het Kwaliteitsjaarverslag 2016 tonen we met trots een samenvatting van alle stappen en ontwikkelingen die we samen hebben doorlopen.

Bekijk hier het jaarverslag en infographic.