HKZ-certificaat voor Zorggroep Groningen verlengd

15 jun 2017

Zorggroep Groningen is er trots op dat haar HKZ-certificaat opnieuw is verlengd. Het HKZ-certificaat wordt, na een positief verlopen audit, verleend voor drie jaar. Na deze audit wordt twee keer een jaarlijkse controle uitgevoerd. Afgelopen periode heeft de audit bij Zorggroep Groningen plaatsgevonden en is het certificaat wederom voor drie jaar verlengd.

Er zijn veel afdelingen bezocht en geïnspecteerd en er zijn veel mooie gesprekken gevoerd. Er is ook met de centrale Cliëntenraad gesproken. In de gevoerde dialogen stond de organisatie van de kwaliteit van zorg aan de cliënt centraal. Alle gesprekken en controles hebben geleid tot een positief oordeel voor de verlenging van het certificaat.

We werken doorlopend aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg aan onze cliënten. We zetten nog steeds in op het leren en verbeteren en zien dit als een bevestiging dat we hiermee de goede weg zijn ingeslagen.

Onze medewerkers geven we graag een groot compliment. Iedereen werkt vanuit zijn eigen functie en eigen wijze aan die kwaliteit van de zorg voor onze cliënten.