Herdenkingsbijeenkomst Bloemhof en Innersdijk

14 okt 2015

Op donderdag 12 november en op maandag 16 november vindt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van Bloemhof en Innersdijk plaats. Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en overige bezoekers zijn van harte welkom.

Bloemhof: 12 november, aanvang 19.30 uur in de Keuvelroemte
Innersdijk: 16 november, aanvang 15.30 uur in de AB-PG ruimte

Jaarlijks overlijden mensen voor wie wij zorgen. Mensen met wie we jaren opgetrokken hebben, of mensen die we in korte tijd mochten leren kennen. Er moet afscheid van hen worden genomen. Een periode van zorg wordt afgesloten.

Een verlies van iemand uit de naaste omgeving maakt veel gevoelens los, in de eerste plaats bij de nabestaanden die bij het verblijf betrokken waren, maar soms ook bij medewerkers en vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn. Ieder probeert hier op een eigen manier mee om te gaan en het verlies te verwerken.

Ter ondersteuning van dit proces wordt in Bloemhof en Innersdijk een aantal keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst, die bedoeld is voor nabestaanden, cliënten en medewerkers, staan we stil bij de cliënten die in een bepaalde periode zijn overleden. Het noemen van de namen van hen die gestorven zijn, staat centraal. U bent allen van harte welkom.