Donderdag 12 oktober Symposium Familieparticipatie

06 okt 2017

Op 12 oktober 2017 wordt er van 15.30 – 21.00 uur voor familie en medewerkers een symposium Familieparticipatie georganiseerd in Innersdijk.

Bij familieparticipatie gaat het om betrokkenheid, rol, inbreng en invloed van familie en naasten bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten. Betrokkenheid van familieleden kan een grote invloed hebben op de gezondheid en het gevoel van welbevinden van de cliënt. Uiteraard bepaalt de cliënt zelf hoe groot de rol is van de familie en naasten. We willen als Zorggroep Groningen met dit symposium een platform bieden om de dialoog over familieparticipatie aan te gaan/in gang te zetten.

Tijdens het symposium worden er vijf verschillende interactieve workshops aangeboden.  Er kan gekozen worden voor één van de volgende workshops:

Moeilijk of mondig?                                                  Anette Schipper (trainer/coach BRUG training en coaching in de zorg)
De kennisbron die familie heet                              Wendy Schreurs (maatschappelijk werker Zorggroep Groningen)
Het dagelijkse leven van een mantelzorger        Wietske Dekkers (Mezzo)
Partners in de Zorggroep Groningen                    Tini Kwint (adviseur leren en ontwikkelen Zorgroep Groningen)
Ethische dilemma’s                                                  Femja Wind (geestelijk verzorger Zorggroep Groningen)

Daarnaast zijn er nog allerlei leuke activiteiten, inspiratiewanden en informatietafels. Medewerkers kunnen zich opgeven via Leerplein. Familie van cliënten die zeker hier ook bij willen zijn kunnen zich aanmelden via aanmelden@zorggroepgroningen.nl.

Ga in dialoog, deel je kennis, breid je kennis uit, laat je inspireren op 12 oktober a.s. Geef je nu op!