Bouwvoorbereidingen op terrein voormalig Innersdijk in Beijum

19 mei 2017

In de komende weken vinden de eerste bouwbewegingen plaats op het terrein van het voormalige zorgcomplex Innersdijk in Beijum (Ypemaheerd). Naast het nieuw te bouwen Innersdijk wordt op het terrein een wooncomplex gerealiseerd voor Christelijke Woningstichting Patrimonium. De eerste bouwbewegingen zijn van Patrimonium. Zij starten met het voorbereiden van de bouw van Bentismaheerd.

Bentismaheerd
In het nieuwe gebouw van Patrimonium komen in totaal 48 wooneenheden en enkele wijkvoorzieningen; 24 appartementen zullen door Patrimonium worden verhuurd aan De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden 24 seniorenwoningen door Patrimonium zelf verhuurd. Op de begane grond, die gehuurd wordt door de gemeente Groningen, komen het WIJ-team Beijum en de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn. Medio mei 2017 start Patrimonium daadwerkelijk met de bouw. Het is de bedoeling dat het gebouw in het voorjaar van 2018 klaar is.

Nieuwbouw Innersdijk
Zorggroep Groningen is op dit moment bezig het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw Innersdijk af te ronden. Op de oude locatie in de stad Groningen zal een nieuw verpleeghuis worden gerealiseerd. De bouw van het nieuwe gebouw gaat begin 2018 van start en biedt plaats aan 96 cliënten met vermindering van eigen regie, oftewel mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het plan is dat de nieuwbouw van Innersdijk in het voorjaar van 2019 klaar is.