Aandacht voor kwaliteitszorg

20 mrt 2017

In het vakblad 'Kwaliteit in Bedrijf' vertellen Anita Slagter (manager P&O en Veranderkundige) en Marijanne Perdok (adviseur Kwaliteit) over kwaliteitszorg bij Zorggroep Groningen. 'Kwaliteit in Bedrijf' is een vakblad over kwaliteitsmanagement en MVO.

Recentelijk is er nogal wat negatieve berichtgeving over de verpleeghuiszorg. De druk op de sector wordt gevoeld. Het zorginstituut ontwikkelde daarom een kwaliteitsstandaard, het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Deze verscheen in januari jl. en geeft aan wat wordt verstaan onder goede, veilige basiszorg. Leren en verbeteren neemt een prominente plek in binnen het kader. Bij Zorggroep Groningen is het voldoen aan de basisvereisten al jaren een vanzelfsprekendheid en benaderen we kwaliteit voortdurend vanuit het oogpunt van leren en ontwikkelen. Daarnaast is het voor ons vooral belangrijk dat we de cliënt toegevoegde waarde bieden, wat past bij onze visie ‘Altijd de mens zien’. Het volledige artikel leest u in de pdf hieronder.

Artikel 'Kwaliteit in bedrijf'