Zorggroep Groningen ontwikkelt mee in toekomstbestendige ouderenzorg

13 mrt 2017

Zeven Groningse zorgaanbieders, het zorgkantoor Menzis en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport stappen over de eigen organisatiegrenzen heen om samen te werken aan een toekomstbestendige inrichting van de ouderenzorg in de provincie Groningen.

Zorgorganisaties De Hoven, Dignis, Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander, Oosterlengte, Zonnehuisgroep Noord en Woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha willen dat de ouderenzorg ook in de toekomst aan de individuele zorgvraag van de inwoners van Groningen kan voldoen. Daar zijn maatregelen voor nodig.

Ontwikkelingen in Groningen

De beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat extra onder druk door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Groningen kent een sterke vergrijzing, bevolkingskrimp en de sociaaleconomische status in Groningen is lager dan in de rest van Nederland. Dit betekent een hogere werkloosheid, een lager gemiddeld inkomen, een lager opleidingsniveau en een slechtere gezondheid. Deze ontwikkelingen hebben zowel invloed op het aantal mensen dat zorg nodig heeft, als op het aantal mensen -de zorgmedewerkers- die de zorg bieden. Ook de aardbevingsproblematiek en de materiële, maar ook immateriële schade die dit met zich meebrengt speelt een belangrijke rol.

Gezamenlijke aanpak vanuit zorgbehoefte inwoners

De ontwikkelingen en uitdagingen zijn omgezet van een gezamenlijke opgave naar een gezamenlijke aanpak, die vorm krijgt in een integraal samenwerkingsverband. Deze samenwerking vindt niet plaats vanuit de wettelijke stelsels, maar vanuit het menselijke perspectief. Wat heeft de inwoner met zorgbehoefte nodig om een kwalitatief goed leven te leiden? Het gaat erom dat het zorgaanbod aansluit bij de individuele zorgvraag. Uitgangspunt is dat het belang van de individuele zorgorganisaties ondergeschikt is aan het belang van de klant.

 Start samenwerking toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen

De zeven samenwerkende zorgorganisaties, het Menzis zorgkantoor en de drie ministeries hebben 10 maart een intentieverklaring getekend en de eerste verkenningen zijn gestart. Er wordt onder andere gekeken naar wat het beste past bij welke (sub)regio van Groningen, rekening houdend met de eigenschappen en ontwikkelingen op lokaal niveau. En naar wat dit vraagt van locaties, medewerkers, de wijze waarop de organisaties zorg willen bieden en de kwaliteit die nagestreefd wordt. Ook wordt zorgvuldig naar nieuwe samenwerkingspartners en –verbanden gezocht, zowel binnen als buiten de zorgbranche. Een hele uitdaging die met veel vertrouwen wordt opgepakt. In Groningen lopen al diverse samenwerkingsverbanden, die de zeven zorgorganisaties optimaal willen benutten om het zorgproces verder te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Na afloop van de ondertekening van de intentieverklaring besteedde RTV Noord er aandacht aan in de vorm van een radio-interview en op de site:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175267/Betere-samenwerking-moet-ouderenzorg-overeind-houden